Wet en regelgeving koelinstallaties

Energie Consult Holland heeft de dienstverlening gespecialiseerd op het terrein van koelinstallaties en helpt u graag bij het controleren en naleven van de wet en regelgeving aangaande uw koelinstallatie. Een koelinstallatie hoort altijd gebruikt te worden volgens de gebruiksaanwijzing. De fabrikant is verplicht een deugdelijke gebruiksaanwijzing op te stellen.  Als u koelinstallaties in uw bedrijf gebruikt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor een aantal veiligheidsmaatregelen en het naleven van de wet en regelgeving. Het gaat om verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en van het Warenwetbesluit drukapparatuur ( WBDA).