Verificatie in het kader emissiehandel EU-ETS

Indien uw bedrijf valt onder de wetgeving van emissiehandel, dan dient u jaarlijks de emissierapportage te laten verifiëren door een onafhankelijke en daartoe bevoegde instelling. Hierbij controleert de verificateur of de gegevens in de emissierapportage tot stand zijn gekomen volgens het Monitoringsplan (MP). Vervolgens kan hij de benodigde verificatieverklaring afgegeven.
Energie Consult Holland BV beschikt over een RvA accreditatie betreffende EU ETS (RvA  V 103). Voor onze dienstverlening op het gebied van emissiehandel EU ETS kunt u contact opnemen met onderstaande verificateurs:
Wessel Hendertink
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-22493729
Cor van Rhenen
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-51821941