CO2 footprint en Prestatieladder

Voor bedrijven is het zowel uit maatschappelijk als uit zakelijk oogpunt belangrijk om actief invulling te geven aan het thema duurzaamheid. Het maatschappelijke belang van het zuinig omgaan met energie en het verminderen van de CO2-uitstoot is groot. Daarnaast stellen in toenemende mate opdrachtgevers op dit gebied eisen aan hun leveranciers. Wie maatregelen neemt om zijn CO2 uitstoot te verminderen of compenseren, behaalt dus vaak in twee opzichten voordeel.

Voordeel voor milieu en portemonnee

Aan de hand van het GHG (Green House Gas) protocol is door ProRail de CO2-prestatieladder ontwikkeld. Deze prestatieladder is met ingang van 16 maart 2011 overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De stichting heeft deze methodiek verder ontwikkeld naar de Prestatieladder 2.1. In deze versie van de Prestatieladder zijn tevens de EMVI-criteria opgenomen. De Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Hierbij geldt: hoe beter de milieuprestaties, hoe meer direct voordeel er te behalen valt. Dit geldt voor partijen die direct of in samenwerkingsverband een aanbieding doen bij ProRail, Rijkswaterstaat en steeds vaker ook bij andere overheden. U moet hiervoor uw eigen CO2-prestaties aan de hand van een certificatieschema en auditchecklijsten beoordelen. Deze opgaven dienen uiteindelijk geverifieerd te worden door een Certificerende Instelling (CI).
Geaccrediteerd
Energie Consult Holland B.V. is een door de RvA geaccrediteerde CI conform de EA-6/03 en zodoende bevoegd de verificatie uit te voeren (RvA  V 103). Voor onze dienstverlening op het gebied van CO2 Footprint en de Prestatieladder kunt u contact opnemen met:
Cor van Rhenen
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Mobiel: 06-51821941
Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Mobiel: 06-51155361