Verificatie

Verificatie EU-ETS:
De rol van de verificateur in de emissiehandel is cruciaal, omdat deze een brugfunctie vormt tussen het monitoringsplan en de praktijk van meten en registreren. Energie Consult heeft onderkend dat het in het belang van uw bedrijf is, om de verificatie te laten uit voeren door verificateurs met een achtergrond die het hen mogelijk maakt om die brugfunctie te vervullen. De verificateurs van Energie Consult beschikken dan ook allen over jarenlange ervaring in emissiemetingen. Zij hebben een (meet-)technische achtergrond en beschikken over inhoudelijke kennis van verbrandings- en procesinstallaties. Daarnaast zijn zij ervaren auditeurs, die u kunnen helpen de administratieve lasten tot een minimum te beperken en invulling te geven aan uitvoering van de verplichte interne audit.

Verificatie Carbon Footprint:Als bedrijf wordt het steeds belangrijker om een actieve invulling te geven aan het thema duurzaamheid. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie en het verminderen van de CO2- uitstoot is groot. Aan de hand van het GHG (Green House Gas) protocol is de CO2-prestatieladder opgesteld. In dit verband dienen bedrijven hun eigen CO2-prestaties aan de hand van een certificatieschema, en auditchecklijsten te beoordelen. Deze opgaven worden uiteindelijk geverifieerd door een Certificerende Instelling (CI).