Verificatie carbon footprint

Voor bedrijven is het zowel uit maatschappelijk als uit zakelijk oogpunt belangrijk om actief invulling te geven aan het thema duurzaamheid. Het maatschappelijke belang van het zuinig omgaan met energie en het verminderen van de CO2-uitstoot is groot. Energie Consult Holland B.V. is een door de RvA geaccrediteerde CI conform de EA-6/03 en zodoende bevoegd de verificatie op het gebied van de carbon footprint uit te voeren (RvA  V 103).