RI&E opstellen

Als werkgever bent u verplicht een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. Energie Consult Holland BV kan u hierbij helpen. U kunt ons inschakelen om uw intern deskundige hierbij te begeleiden, of u kunt er voor kiezen om de gehele RI&E door ons te laten opstellen.

Ik wil een RI&E opstellen

Het opstellen van een RI&E is verplicht voor ieder bedrijf met personeel. In dit rapport staan alle risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid van de werknemer beschreven. U kunt deze informatie uit diverse bronnen halen.

Benodigde informatie voor het opstellen van een RI&E

Een RI&E moet aan diverse eisen voldoen. Het moet compleet, betrouwbaar en actueel zijn en op schrift staan. Iedere werknemer moet de RI&E in kunnen zien. Wilt u een RI&E opstellen maar weet u niet welke gegevens er in thuis horen? Denk hierbij aan:

  • Verzuimgegevens
  • Registratie van ongevallen
  • (vermoede) beroepsziekten
  • Samenstelling van personeel
  • Gegevens over gevaarlijke stoffen
  • Gegevens van de brancheorganisatie
  • Informatie van de arbodienst

Onze adviseurs kunnen u helpen met de verzameling van de juiste gegevens. Na het opstellen van het RI&E maakt u een plan van aanpak. Het Plan van Aanpak beschrijft hoe u de risico’s afdekt en wie er verantwoordelijk voor zijn.

Hulp nodig bij een RI&E opstellen? Schakel Energie Consult in

Toetsen van uw RI&E

Heeft u al uw risico’s geïnventariseerd en een plan van aanpak gemaakt? Laat dan uw RI&E nog toetsen. In de meeste gevallen is het verplicht. Uiteraard kunt u hiervoor terecht bij Energie Consult Holland BV. Tijdens een bezoek aan uw bedrijf bekijken we of alle risico’s juist beschreven zijn en voldoend aan de laatste normen en richtlijnen.

Laat uw RI&E opstellen en toetsen door Energie Consult

Energie Consult Holland BV kan u in diverse opzichten ondersteunen. Het begeleiden van een interne deskundige, een RI&E opstellen van begin tot eind en het toetsen er van. Het toetsen gebeurt door onze Hobéon SKO-gecertificeerde veiligheidsdeskundige. Wilt u gebruik maken van een van onze diensten of heeft u vragen over een RI&E opstellen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op