Pressure Equipment Directive (PED)

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen te voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). PED staat voor Pressure Equipment Directive. Deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, eindcontrole van individuele drukapparatuur en geïntegreerde samenstellen en druksystemen. Voordat de fabrikant het product op de markt brengt, stelt hij een verklaring op waarin hij aangeeft dat het product voldoet aan de richtlijn Pressure Equipment Directive en voorziet hij zijn product van een CE-markering. Voor een risicocategorie groter dan I mag de fabrikant alleen een CE-markering aanbrengen na controle van een onafhankelijke keuringsinstantie.