PGS13 herkeuring

Koelinstallaties met ammoniak als koudemiddel dienen voor ingebruikneming te worden gekeurd (KvI) volgens de Wet Milieubeheer (verwijzing naar PGS 13) en het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Tevens dienen deze installaties na het verstrijken van de wettelijke termijn herkeurd te worden. Zowel de KvI als de herkeuring kan worden gecombineerd met de keuring volgens de PGS 13.