Notified Body

Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de EU aangemeld en in Nederland aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, Notified Body nummer,  1242.