Nieuws

Studiemiddag – Wet- en regelgeving voor koelinstallateurs

24 februari 2017

– de stand van zaken – In één middag wordt u bijgepraat over de diverse wet- en regelgeving waar fabrikanten van koelinstallaties mee te maken hebben. Wat zijn de nieuwste eisen voor fabrikanten en gebruikers en waar moet u als fabrikant rekening mee houden? De studiemiddag wordt gegeven door verschillende inspecteurs en adviseurs van Energie […]

Lees meer

Browserversie PED-select.NL

19 oktober 2016

De browserversie van PEDselect.NL is vanaf nu beschikbaar! Klik hier voor PED select.NL, een handig hulpmiddel voor de categorie-bepaling en indeling van drukapparatuur. Ook is het mogelijk om de uitkomsten in pdf te ontvangen!  

Lees meer

Een nieuwe Richtlijn, een nieuwe poster

31 augustus 2016

De Richtlijn Drukapparatuur (PED 2014/68/EU) is nu van kracht. Deze is geïmplementeerd in het warenwetbesluit drukapparatuur 2016. In de warenwetregeling drukapparatuur 2016 is de uitvoering concreet gemaakt. De wijzigingen hebben consequenties voor de indeling van drukapparatuur. Voor de fabrikanten van drukapparatuur zijn er andere modules die gevolgd moeten worden. voor gebruikers/ eigenaren heeft het consequenties […]

Lees meer

Een nieuwe Richtlijn, een nieuwe app

22 juli 2016

De Richtlijn Drukapparatuur (PED 2014/68/EU) is nu van kracht. Deze is geïmplementeerd in het warenwetbesluit drukapparatuur 2016. In de warenwetregeling drukapparatuur 2016 is de uitvoering concreet gemaakt. De wijzigingen hebben consequenties voor de indeling van drukapparatuur. Voor de fabrikanten van drukapparatuur zijn er andere modules die gevolgd moeten worden. Voor gebruikers/ eigenaren heeft het consequenties […]

Lees meer

19 juli 2016! Een nieuwe PED

18 mei 2016

Een nieuwe richtlijn PED en nieuwe Warenwetbesluit drukapparatuur. Dus tijd voor een nieuwe app van ECH voor het bepalen van de categorie. Binnenkort vertellen we meer.

Lees meer

Vakbekwaam Persoon Stoominstallaties (VPS)

16 maart 2016

Energie Consult Holland B.V. is sinds maandag 14 maart 2016 erkend opleider voor de opleiding Vakbekwaam Persoon Stoominstallaties. De cursus Stoomketelbedrijf is een 3-daagse training, die opleidt tot gecertificeerd Vakbekwaam Persoon Stoominstallaties (VPS). De examinering wordt georganiseerd en afgenomen door de Vereniging Stoomplatform, de branchevereniging voor stoom (zie http://www.stoomplatform.nl). Klik hier voor meer informatie over […]

Lees meer

EPBD

26 februari 2016

Wat betekent de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen EPBD voor u? EPBD is een afkorting die staat voor de Engelse omschrijving: Energy Performance of Buildings Directive. De EPBD is ingevoerd op 14 januari 2003 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Op 19 mei 2010 is de richtlijn herzien en gepubliceerd als […]

Lees meer

Nieuwe Richtlijn Drukapparatuur

26 februari 2016

Nieuwe Richtlijn Drukapparatuur (PED): wat is er gewijzigd? De Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG), kortweg PED, is vernieuwd. De nieuwe Richtlijn Drukapparatuur (2014/68/EU) is gepubliceerd op 27 juni 2014 en gaat gefaseerd van kracht worden. Hoewel er 37 nieuwe overwegingen zijn opgenomen en 31 nieuwe artikelen zijn toegevoegd, is de impact voor fabrikanten en installateurs van drukapparatuur […]

Lees meer

Keuring van (druk)houdende apparatuur

26 februari 2016

Drukhoudende apparatuur is op ruime schaal te vinden binnen de industrie. Hoe keur je alles op de juiste manier? Als u op onderstaande link klikt, vindt u een factsheet voor de keuring van druk(houdende) apparatuur. Deze factsheet is een samenvatting van een artikel van Lieke Koets, onze adviseur veiligheid en milieu, dat is verschenen in NVVK […]

Lees meer

Beheer van drukapparatuur op afstand

26 februari 2016

In de procesindustrie en bij utilities is druk vaak een essentiële procesparameter. Apparaten die de druk op niveau houden en controleren, moeten daarom geregeld gekeurd worden. Beheerders of servicemonteurs zijn gebaat bij een duidelijk overzicht van de drukapparatuur en van de acties die hij moet ondernemen. Hoe mooi is het als hij dat overzicht van […]

Lees meer