Een nieuwe Richtlijn, een nieuwe poster

De Richtlijn Drukapparatuur (PED 2014/68/EU) is nu van kracht. Deze is geïmplementeerd in het warenwetbesluit drukapparatuur 2016. In de warenwetregeling drukapparatuur 2016 is de uitvoering concreet gemaakt. De wijzigingen hebben consequenties voor de indeling van drukapparatuur. Voor de fabrikanten van drukapparatuur zijn er andere modules die gevolgd moeten worden. voor gebruikers/ eigenaren heeft het consequenties voor keurplicht. Energie Consult Holland B.V. brengt daarom een nieuwe poster uit voor gebruikers/eigenaren en fabrikanten. Klik hier om de poster te downloaden  of vraag deze aan via uw accountmanager bij Energie Consult Holland B.V.