Een nieuwe Richtlijn, een nieuwe app

De Richtlijn Drukapparatuur (PED 2014/68/EU) is nu van kracht. Deze is geïmplementeerd in het warenwetbesluit drukapparatuur 2016. In de warenwetregeling drukapparatuur 2016 is de uitvoering concreet gemaakt. De wijzigingen hebben consequenties voor de indeling van drukapparatuur. Voor de fabrikanten van drukapparatuur zijn er andere modules die gevolgd moeten worden. Voor gebruikers/ eigenaren heeft het consequenties voor keurplicht. Energie Consult Holland B.V. brengt daarom een nieuwe app uit. Met deze app kunt u volgens de nieuwe Richtlijn PED en/of WBDA 2016 berekenen binnen welke categorie uw drukapparatuur valt.  De fabrikanten kunnen zien welke modules beschikbaar zijn voor de genoemde categorie. En de gebruikers krijgen inzicht in de keurplicht van de drukapparatuur.  PED select.NL is te downloaden voor zowel IOS als Android.