Mission statement

Energie Consult Holland B.V. maakt zich maatschappelijk verdienstelijk door kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren op het gebied van energie, milieu en veiligheid. Binnen het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden deze diensten op een professionele wijze aangeboden en uitgevoerd, dus vakkundig, effectief en efficiënt.

Dit wordt gerealiseerd door het voldoen aan kenbaar gemaakte of vanzelfsprekende behoeften en verwachtingen van belanghebbenden. Bevoegd, Betrokken en Flexibel zijn de onderscheidende factoren ten opzichte van concurrerende ondernemingen.

Energie Consult Holland B.V. voert een proactief beleid om haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij het uitvoeren van diensten te kunnen waarborgen. Periodieke toetsing van de organisatie, directie en medewerkers op dit aspect vormen een aanspreekbaar onderdeel van de bedrijfsvoering.

Energie Consult Holland B.V. levert haar diensten met een positief onderscheidende prijs/kwaliteit verhouding. Door voortdurende verbetering van de kwaliteit van diensten en kwaliteitssysteem wordt een lange-termijn relatie nagestreefd met klanten, partners en medewerkers. Naast winstgevende operatie wordt een autonome groei nagestreefd van 10% per jaar.

De medewerkers dragen, binnen een actiegerichte en collegiale werksfeer, maximale eigen verantwoordelijkheid voor bijdrage aan het ondernemingsresultaat. Zij krijgen hierbij ruime kansen voor vakinhoudelijke specialisatie en persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

Energie Consult Holland B.V. vraagt van haar medewerkers uiterste betrokkenheid en biedt daarvoor, binnen de grenzen van persoonlijke competenties, gevarieerd en uitdagend werk tegen een passende beloning. Nadrukkelijke aandacht voor arbeidsomstandigheden waaronder begrepen harmonie tussen werksituatie en privé-omstandigheden, is hierbij een vanzelfsprekende randvoorwaarde.

Directie Energie Consult Holland B.V.
November 2014.