Validatie meetinrichting

Meetinrichtingen ter bepaling van debieten worden vaak ingezet om af te rekenen. De meetinrichtingen van leveranciers van gas, elektriciteit en water voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Discussie ontstaat vaak als bedrijfsunits onderling afrekenen of verrekenen op basis van onduidelijke meetapparatuur of kengetallen. Dit kan betrekking hebben op de primaire energiedragers maar ook op utiliteiten zoals stoom, perslucht, koel- en ijswater. ECH beschikt over de kennis en apparatuur om duidelijkheid en zekerheid te creëren voor beide partijen. Een goede ontwikkeling in het verder doorvoeren van energiebesparingopties is dat ook over de bedrijfsterreingrens wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het in- of verkopen van “overtollige” energiedragers aan nabijgelegen industriële bedrijven.
De noodzaak om te beschikken op een goed en verifieerbaar meetsysteem is daarbij een noodzaak. ECH kan deze meetsystemen helpen opzetten en valideren.
Voor meer informatie betreffende het valideren van meetinrichtingen kunt u contact opnemen met:
Jetze Rodenhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493728