Stoommeting

Het meten van stoom was en is nog steeds een complex geheel. Ontwikkelingen van de laatste jaren hebben het schijnbaar mogelijk gemaakt om relatief eenvoudig ook stoom (verzadigd of oververhit) te meten. Dit is wellicht ook zo, alleen worden deze nieuw ontwikkelde methodieken niet gesteund door normering. ECH blijft voor verificatie- en validatie-activiteiten daarom terug vallen op de kennis van de ISO 5167. Deze opvolger van de DIN 1952 heeft het principe van de drukverschilmeting als basis voor de hoeveelheidmeting vastgelegd. ECH  beschikt over de mogelijkheden om hoeveelheidmetingen, die gebaseerd worden op deze norm, te ontwerpen dan wel te controleren
Daarbij kan ECH u ook instrueren over hoe een meting dient te worden ingebouwd, hoe een meetsectie moet worden vervaardigd en wat de aandachtspunten zijn.
Voor de validatie van meetinrichtingen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een gekalibreerde drukverschilmeter die al als bedrijfsmeter is geïnstalleerd. ECH registreert het 4-20 mA meetsignaal en verwerkt deze signalen tot een uitspraak over het debiet. Dit kan vervolgens worden gecontroleerd met de uitkomsten van het data acquisitie systeem van de klant.
ECH beschikt ook over eigen drukverschilmeters met voorzieningen die kunnen worden aangesloten op de drukafnamepunten rondom een meetinrichting. Dit vraagt wel een gedegen voorbereiding. Het voordeel van deze methodiek is dat de verificatie kan worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van bedrijfsmeters.
Met het uitvoeren van de verificaties van stoommetingen heeft ECH ook kennis ontwikkeld hoe andere meetprincipes zich gedragen met het medium stoom. Zo zijn er opstellingen op een proefstand op de eigen productielocatie gerealiseerd, waarbij klanten in staat zijn gesteld om meetinrichtingen met afwijkend meetprincipe te kalibreren.
Voor meer informatie betreffende stoommetingen kunt u contact opnemen met:
Jetze Rodenhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493728