Meetprotocol opstellen

De SDE subsidie regeling stelt voor Afvalverbrandingsinstallaties en Bio-WKK installaties met een nuttige warmte levering dat deze de beschikking hebben over een meetprotocol. Op basis van dit meetprotocol worden maandelijks rapporten gegenereerd. Op grond van deze maandrapporten worden Garanties van Oorsprong uitgegeven door CertiQ Bv. De Garanties van Oorsprong kunnen bij het agentschap.nl worden omgezet in een SDE-subsidie.
ECH maakt deze meetprotocollen in samenwerking met haar klanten, waarbij ECH de ervaring inbrengt om dit zo efficiënt mogelijk te doen. De klant wordt hierbij begeleid om de bedrijfseigen informatie adequaat in het meetprotocol te verwerken.
ECH heeft inmiddels voor diverse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland deze dienst verzorgd. Sinds de wetgever ook voor de nuttige warmtelevering van BIO WKK installaties de eis van een meetprotocol heeft geformuleerd, heeft ECH ook voor Bio-WKK installaties meetprotocollen opgesteld.
ECH is bij het opzetten van het meetprotocol tot in detail op de hoogte van de systeeminrichting en de operationele procedures bij een klant. Hierdoor is het mede ondertekenen van het meetprotocol vanuit de hoedanigheid van Erkend Meetverantwoordelijke geen belemmering meer.
ECH heeft ook voor groengasproducenten meetprotocollen opgesteld, maar omdat ECH geen erkenning heeft als Gas meetbedrijf dient voor het ondertekenen hiervan gebruik te worden gemaakt van het eigen Gasmeetbedrijf
Voor meer informatie betreffende het opstellen van meetprotocollen kunt u contact opnemen met:
Jetze Rodenhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493728