Maandrapportages valideren

ECH biedt haar klanten aan om de maandrapporten te valideren. Indien akkoord worden de maandrapporten ondertekend door ECH als erkend meetverantwoordelijke en kunnen ze worden ingediend bij CertiQ BV als garantiebeheerorganisatie.
ECH is bereid om in deze dienstverlening ook op te treden als bewaker van de deadlines die de overheid heeft gesteld.
De validatie van de maandrapporten houdt in dat deze getoetst worden aan hetgeen is opgeschreven in het meetprotocol en waarbij de soms verregaande berekeningen worden gecontroleerd op eventuele fouten.
Voor meer informatie betreffende het valideren van maandrapportages kunt u contact opnemen met:
Jetze Rodenhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493728