Erkend meetverantwoordelijke

De erkenning wordt afgegeven door TenneT en heeft betrekking op het uitvoeren van meetdiensten zoals vastgelegd in de meetcode als onderdeel van de Elektriciteitswet. Hierbij verwijzen wij naar de lijst met erkend meetverantwoordelijken op de TenneT website.
Vanwege het hoge specialistische karakter van onze meetdiensten voert Energie Consult Holland B.V. geen meetdiensten uit voor particuliere eindgebruikers. Energie Cconsult zet haar werkzaamheden volledig in voor het bedienen van industriële klanten. Daarbij zijn de werkzaamheden specifiek gericht op die activiteiten waar vanuit de SDE regelgeving een speciale rol is weggelegd voor een erkend meetverantwoordelijke. Energie Consult Holland B.V. onderscheidt zich door, naast de Erkenning als meetverantwoordelijke, ook de expertise in te brengen hoe warmtemetingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld. Denk hierbij onder andere aan het meten van stoom.
Energie Consult beschikt over de mogelijkheid om op afstand meters uit te lezen en de daarbij behorende data te valideren en te verwerken.
Het verkopen, verhuren, verplaatsen en/of installeren van kWh meters behoort niet tot onze dienstverlening.
Voor meer informatie over onze meetdiensten kunt u contact opnemen met
Jetze Rodenhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel): 06-22493728