Meetbedrijf

De meetbedrijf activiteiten van Energie Consult Holland B.V. zijn gericht op het verlenen van specialistische diensten aan industriële klanten. Energie Consult beschikt over de kennis en kunde die bij onafhankelijke dienstverleners nog maar spaarzaam te vinden is. Medewerkers van Energie Consult Holland BV hebben in hun CV aantoonbare jarenlange ervaring met het opzetten van meetprogramma’s, het verrichten van metingen, het uitwerken daarvan en het interpreteren van de uitkomsten.

De diensten die van hieruit zijn ontwikkeld zijn:

  • Het uitvoeren van garantiemetingen aan energie conversie-installaties
  • Het uitvoeren van de taken van een erkend meetverantwoordelijke in de zin van de elektriciteitswet (zie de Tennet website met de lijst van erkend meetverantwoordelijke  )
  • Het vervaardigen van SDE meetprotocollen voor BIO WKK installaties en Afvalverbrandingsinstallaties
  • Het verifiëren van SDE maandrapporten voor klanten met BIO WKK installaties en AVI’s
  • Het adviseren en uitvoeren van stoommetingen.
  • Het valideren van stoommeetinrichtingen
  • Het opzetten van een Doorzet optimalisatie Programma voor Afvalverbrandingsinstallaties
  • Het keuren van Groengasinstallaties