M.e.r.-beoordeling

Bent u bezig met projecten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben? Dan krijgt u met te maken met een m.e.r.-beoordeling. Hiermee wordt bepaald in hoeverre uw activiteiten inderdaad schade aan het milieu toebrengen.

Wat is een m.e.r.-beoordeling?

Een m.e.r.-beoordeling is de beoordeling van besluiten die mogelijke schade aan het milieu toebrengen. De vraag of er nadelige milieugevolgen aan uw plan zitten staat dan ook centraal. Uw plan wordt getoetst aan de hand van de richtlijnen die door de Europese Unie vastgesteld zijn en moet worden uitgevoerd aan de hand van een aantal vaste criteria.

Stappen van een m.e.r.-beoordeling

De m.e.r.-beoordeling heeft een aantal verplichte stappen. Daarnaast zijn er procedurele verschillen wanneer de initiatiefnemer en het bevoegd gezag verschillend zijn of juist wanneer de initiatiefnemer en het bevoegd gezag hetzelfde zijn. Wat betreft de procedure worden de volgende stappen ondernomen:

  1. De initiatiefnemer van de activiteit moet de activiteit schriftelijk mededelen aan het bevoegd gezag.
  2. Na zes weken neemt het bevoegd gezag de beslissing over de uitkomst van de m.e.r.-beoordeling. De uitkomst is dan ook bepalend of er wel of geen m.e.r.-procedure doorlopen moet worden.
  3. Eventueel bezwaar en beroep kan gedaan worden.

Door bovenstaande stappen te volgen verkrijgt u de m.e.r.-beoordeling.

Uitkomsten m.e.r.-beoordeling

Bij het opstellen van een m.e.r.-beoordeling kunnen er twee uitkomsten zijn:

  1. Er vinden nadelige milieugevolgen plaats en daarom dient er een m.e.r.-procedure doorlopen te worden.
  2. Er vinden geen nadelige milieugevolgen plaats en daarom is het niet noodzakelijk om een m.e.r.-procedure te doorlopen.

Echter moeten de uitkomsten van de beoordeling ook formeel bekend gemaakt worden door bevoegd gezag, aangezien de beoordeling formeel is.

Aanmeldingsnotitie

De ‘aanmeldingsnotitie’ is het belangrijkste onderdeel van de m.e.r.-beoordeling. Deze geeft namelijk aan of de activiteit inderdaad schadelijke gevolgen voor het milieu heeft of niet. Het advies van bestuursorganen en de mogelijkheid tot bezwaar komen voort uit deze notitie.

Voorwaarden aanmeldingsnotitie

Ook de aanmeldingsnotitie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten alle milieuthema’s behandeld worden, moet duidelijk zijn wat de voorgenomen of uitgevoerde activiteit is, moet de wijze van onderzoek benoemd worden en moet worden aangegeven welke kennis er nog mist.

M.e.r.-beoordeling op maat

Heeft uw bedrijf een m.e.r.-beoordeling nodig of wilt u meer (inhoudelijk) informatie? Neem dan contact met ons op.