Explosieveiligheidsdocument

Wanneer er met bepaalde stoffen wordt gewerkt in een bedrijf, is de werkgever verplicht om te onderzoeken welke explosierisico’s er binnen het bedrijf aanwezig zijn. Dit kan variëren van bijvoorbeeld werken met alcohol of juist stofvormige producten. Deze risico’s moeten vastgelegd worden in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Energie Consult stelt dit voor u op.

Wanneer een explosieveiligheidsdocument opstellen?

Een explosieveiligheidsdocument moet opgesteld worden in de volgende situaties:

  • Bij het gebruik, de aanwezigheid of verwerking van brandbare vloeistoffen in het bedrijf.
  • Bij het gebruik, de aanwezigheid of verwerking van brandbare gassen in het bedrijf.
  • Wanneer er binnen het bedrijf brandbare en stofvormige producten aanwezig kunnen zijn.

 

Wat bevat een explosieveiligheidsdocument?

Een explosieveiligheidsdocument moet worden opgesteld volgens bepaalde richtlijnen. Deze moet in ieder geval het volgende bevatten:

  • Benoemen van de plaatsen waarop een explosierisico aanwezig is in het pand.
  • Beschrijving van installaties, activiteiten en processen.
  • De explosierisico’s indelen in verschillende zones.
  • Maatregelen treffen om deze explosierisico’s zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.
  • Organisatorische maatregelen, waaronder veiligheidsinstructies en werkprocedures.

Er zijn geen verdere eisen aan de exacte opstelling van het explosieveiligheidsdocument. Er mag een totaaldocument van gemaakt worden, maar ook is het mogelijk om dit te verdelen over meerdere documenten die naar elkaar verwijzen. Doel van het document is om aan te geven waar de risico’s liggen, aantonen dat deze juist beoordeeld zijn en welke maatregelen worden getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en beheersen.

Explosieveiligheidsdocument opstellen?

Heeft uw bedrijf een explosieveiligheidsdocument nodig? Hier is specialistische kennis voor nodig. Op basis van een kritische houding en sterke analyse adviseert en helpt Energie Consult u bij het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.