Energie onderzoek

Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig en steeds moeilijker te winnen. Daarnaast wordt verondersteld dat de toenemende CO2-uitstoot klimaatverandering teweeg brengt. Duurzaamheid, waaronder het zuinig omgaan met energie, krijgt binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dan ook steeds meer aandacht. Ook vanuit de overheid worden steeds strengere regels gesteld op het verminderen van uitstoot van broeikassen. Energie Consult doet energie onderzoek, zodat energie beter en efficiënter ingezet kan worden.

Energie onderzoek door Energie Consult

Energie Consult kan voor elk bedrijf, in elke bedrijfstak, de potentiële besparingsopties nauwkeurig in kaart brengen door een inventariserend onderzoek en waar nodig doelgerichte metingen. Op grond van deze gegevens kunnen voor zowel nieuwe als bestaande installaties haarfijn energiebesparende maatregelen worden geformuleerd. Hierbij komen niet alleen optimalisatie van procesinstallaties en utilities (stoom, koeling, heet/warmwater, perslucht/vacuüm etc.) aan de orde, maar ook bedrijfsvoering en mogelijke verbeteringen van klimaatregelsystemen en verlichting. Indien gewenst wordt hierbij gebruik gemaakt van geavanceerde pinch- en/of exergie-analyses.

Hoe gaat een energie onderzoek in z’n werk?

De benadering van de praktisch ingestelde adviseurs van ECH, het hun specialistische kennis en lange ervaring op het gebied van energietechniek, leidt in vrijwel alle gevallen tot technisch en organisatorisch goed uitvoerbare besparingsmaatregelen. Daarnaast is ook een realistische terugverdientijd gekoppeld. De resultaten van een energiebesparingsonderzoek worden gepresenteerd in heldere en overzichtelijke rapporten die voldoen aan de eisen van de internationale norm Pr. ISO/DIS 50001. Zo weet u precies wat er op het gebied van energiebesparing van uw organisatie verwacht wordt.

Winst door energieonderzoek

Energiebesparing betekent lagere kosten en dus een hogere bedrijfswinst. In sommige gevallen kunnen fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden de drempel voor een investeringsbeslissing verlagen. Kortom: een energie onderzoek levert u energiebesparing op, met kostenbesparing voor uw organisatie als resultaat.

Wilt u een energie onderzoek laten uitvoeren?

Bent u benieuwd wat een energie onderzoek uw bedrijf kan opleveren of wilt u een energieonderzoek door ons laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.