CO2-NOx-emissiehandel

Bedrijven die in aanmerking komen voor het emissiehandelssysteem zijn geselecteerd op basis van categorieën zoals die zijn genoemd in de Europese richtlijn (2003/87/EG ) en in de Wet milieubeheer. In Nederland bestaan twee emissiehandelssystemen naast elkaar. Eén voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en één voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). In de Wet milieubeheer heeft de Nederlandse overheid de wetten en regels voor CO2- en NOx-emissiehandel opgenomen.