Soldeermethode en Soldeerkwalificatie

Soldeerverbindingen worden evenals lasverbindingen aangemerkt als zogenaamde permanente verbindingen. Hierdoor vragen ook deze verbindingen een beoordeling door een vakkundige derde partij. Onder andere binnen de koudetechniek worden hardsoldeerverbindingen toegepast welke moeten voldoen aan de kwaliteitseigenschappen volgens Europese genormeerde methoden. Dit houdt in dat de soldeermethode conform de geharmoniseerde normen getoetst dient te worden door een vakkundige derde partij. Ook het vakmanschap van de soldeerder dient goedgekeurd te worden. Voor al deze kwalificatiecertificaten of het verlengen daarvan kunt u bij Energie Consult Holland BV terecht.
Beheer kwalificatiecertificaten
Het komt regelmatig voor dat kwalificaties niet tijdig verlengd worden en dus verlopen zijn. Wij bieden u de mogelijkheid om via een beveiligde webapplicatie uw certificaten te beheren. U wordt dan tijdig in kennis gesteld wanneer uw certificaten dreigen te verlopen. Uw organisatie bespaart hiermee veel administratieve handelingen en daarmee tijd en geld.
Tevens kunnen wij u ondersteunen op het gebied van soldeerprocedures, het opstellen van soldeermethode-beschrijvingen, de keuze van het soort soldeerproces en kwalificaties welke het beste overeenstemmen met uw werkgebied.
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI nummer 1242.
Tevens is Energie Consult Holland BV geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende Soldeermethode- en soldeerderskwalificaties kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Géjan Voskamp
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-13197598
Peter Jansen
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-13306513