Reparatie/wijziging

Reparaties of wijzigingen aan drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen in een aantal situaties volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA), artikel 26, te worden beoordeeld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar/gebruiker.
Tijdens een reparatie of wijziging worden de volgende aspecten gecontroleerd:
• Reparatie- wijzigingsvoorstel;
• Ontwerp en constructie;
• Materiaal, las- of lasserscertificaten
• Onderzoeksresultaten en/of beproevingen;
• Eventueel beveiliging van de drukapparatuur.
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI nummer, 1242.
Tevens is Energie Consult Holland BV geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende Keuring voor Ingebruikneming kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Afdeling Inspectie en Keuringen
Telefoon (kantoor): 0318-551106