PGS 25 beoordeling (CNG)

CNG afleverinstallaties dienen voor ingebruikneming te worden gekeurd (KvI) volgens de Wet Milieubeheer (verwijzing naar PGS 25) en het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Tevens dienen deze installaties na het verstrijken van de wettelijke termijn (4 jaar) herkeurd te worden. Zowel de KvI als de herkeuring kan worden gecombineerd met de keuring volgens de PGS 25 (hoofdstuk 11).
Tijdens PGS 25 keuring worden de volgende specifieke aspecten gecontroleerd:
• Zonering;
• Breekkoppeling slang;
• Uitwendige conditie;
• Aardingsrapport;
• Werking noodstop;
• Beveiliging van de installatie.
Energie Consult Holland heeft zich gespecialiseerd op het terrein van CNG/propaan/butaan/LPG afleverinstallaties. De inspecteurs van Energie Consult Holland zijn op de hoogte van technische bijzonderheden en geldende regelgeving op het gebied van Wet milieubeheer, Externe Veiligheid en Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI nummer 1242.
Tevens is Energie Consult Holland geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende gecombineerde PGS 25 keuring kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Jobèrt Peeters
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-12943765
Gejan Voskamp
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-13197598