PGS 13 beoordeling (NH3)

Koelinstallaties met ammoniak als koudemiddel dienen voor ingebruikneming te worden gekeurd (KvI) volgens de Wet Milieubeheer (verwijzing naar PGS 13) en het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA). Tevens dienen deze installaties na het verstrijken van de wettelijke termijn herkeurd te worden. Zowel de KvI als de herkeuring kan worden gecombineerd met de keuring volgens de PGS 13.
Tijdens PGS 13 keuring worden de volgende specifieke aspecten gecontroleerd:
• Ventilatie machinekamer;
• Werking automatische ammoniak detectie;
• Werking noodstop- en alarmeringsysteem;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen;
• Beveiliging van de installatie.
Energie Consult Holland heeft zich gespecialiseerd op het terrein van koelinstallaties. De inspecteurs van Energie Consult Holland zijn op de hoogte van technische bijzonderheden en geldende regelgeving op het gebied van Wet milieubeheer, Externe Veiligheid en Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI nummer, 1242.
Tevens is Energie Consult Holland geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende gecombineerde PGS 13 keuring kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Henk Brouwer
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-13223843
Reind Westerveld
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20955787