Nieuwbouwkeuring

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen te voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). Deze richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, eindcontrole van individuele drukapparatuur en geïntegreerde samenstellen en druksystemen. Vóór de fabrikant het product op de markt brengt, stelt hij een verklaring op waarin hij aangeeft dat het product voldoet aan de richtlijn en voorziet hij zijn product van een CE-markering. Voor een risicocategorie groter dan I mag de fabrikant alleen een CE-markering aanbrengen na controle van een onafhankelijke keuringsinstantie.
Onze dienstverlening heeft betrekking op:
• Ontwerponderzoek;
• Type-onderzoek (typekeur);
• Fabricage- en eindcontrole;
• Product- en Productiekwaliteitsborging;
• Productkeuring;
• Eenheidskeuring;
• Volledige kwaliteitsborging;
• Beoordeling integratie en beveiliging van samenstellen.
Energie Consult Holland heeft de dienstverlening gespecialiseerd op het terrein van koelinstallaties.
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de EU aangemeld en in Nederland aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, Notified Body id nummer,  1242.
Tevens is Energie Consult Holland geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 voor de modules A1, Bo+F, Bp+C2, Bp+F en G, goedkeuren verbindingskwalificaties, keuring voor ingebruikneming, herkeuringen, reparaties en wijzigingen (RvA I 128).
Voor onze dienstverlening inzake nieuwbouwkeuringen kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Afdeling Inspectie en Keuringen
Telefoon (kantoor): 0318-551106