Lasmethode en Lasserkwalificatie

Lasverbindingen worden aangemerkt als zogenaamde permanente verbindingen. Deze verbindingen moeten in de regel worden gekwalificeerd door een vakkundige derde partij. De kwaliteit van lasverbindingen is afhankelijk van zowel de lasmethode-beschrijving als van het vakmanschap van de lasser. Opdrachtgevers vragen in de regel dan ook om goedgekeurde lasprocedures en gecertificeerde lassers. Voor al deze kwalificaties of het verlengen daarvan kunt u terecht bij Energie Consult Holland B.V.
Beheer kwalificaties
Het komt regelmatig voor dat kwalificaties niet tijdig verlengd worden en dus verlopen zijn. Wij bieden u de mogelijkheid om via een beveiligde webapplicatie uw certificaten te beheren en u wordt dan tijdig in kennis gesteld wanneer uw certificaten dreigen te verlopen. Uw organisatie bespaart hiermee veel administratieve handelingen en daarmee tijd en geld.
Daarnaast kunnen wij u ondersteuning bieden op het gebied van lasprocedures, het opstellen van lasmethodebeschrijvingen, de keuze van het soort lasproces en welke kwalificaties het best overeenstemmen met uw werkgebied
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI id nummer 1242.
Tevens is Energie Consult Holland BV geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA  I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende Lasmethode- en lasserskwalificaties kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Géjan Voskamp
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-13197598
Peter Jansen
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-13306513