Keuring voor ingebruikneming

Drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen in een aantal situaties volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA), artikel 21, voor ingebruikneming te worden gekeurd (KvI). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar/gebruiker. De KvI is van toepassing op nieuwe en bestaande drukapparatuur die na montage op een nieuwe locatie wordt geïnstalleerd. De KvI is het startpunt voor periodieke herkeuring in de gebruiksfase.
Tijdens de KvI worden de volgende aspecten gecontroleerd:
• Handleiding;
• EG-verklaring van overeenstemming;
• Uitwendige conditie;
• Ondersteuningsconstructie;
• Plaats van opstelling;
• Beveiliging van de drukapparatuur.
Energie Consult Holland heeft zich gespecialiseerd op het terrein van koelinstallaties. De inspecteurs van Energie Consult Holland zijn op de hoogte van technische bijzonderheden en geldende regelgeving op het gebied van Wet milieubeheer, Externe Veiligheid en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).
De dienstverlening is inclusief toegang tot de beveiligde webapplicatie www.beheerprogrammadrukapparatuur.nl. Hiermee wordt het eenvoudig om de keuringsstatus en de documenten te beheren.
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI nummer, 1242.
Tevens is Energie Consult Holland BV geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA  I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende Keuring voor Ingebruikneming kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Afdeling Inspectie en Keuringen
Telefoon (kantoor): 0318-551106