Herkeuring

Drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen volgens het Warenwetbesluit drukapparatuur (WBDA), artikel 22, na het verstrijken van de wettelijke termijn herkeurd te worden. De herkeuring is van toepassing op drukapparatuur die na ingebruikname zijn gekeurd (KvI) of gekeurd hadden moeten worden.

Tijdens herkeuring worden de volgende aspecten gecontroleerd:

• Vorige keuringsdocumenten;
• Inwendige conditie (indien mogelijk);
• Uitwendige conditie;
• Ondersteuningsconstructie;
• Beveiliging van de drukapparatuur.
Energie Consult Holland kan op basis van het Arbeidsomstandigheden besluit (artikel 7.4a “Keuringen”) inspecties uitvoeren van drukapparatuur die niet onder de WBDA valt.
De dienstverlening is inclusief toegang tot de beveiligde webapplicatie www.beheerprogrammadrukapparatuur.nl. Hiermee wordt het eenvoudig om de keuringsstatus en de documenten te beheren.
Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-CBI nummer, 1242.
Tevens is Energie Consult Holland geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de norm ISO-IEC 17020 (RvA  I 128).
Voor onze dienstverlening betreffende Herkeuring kunt u contact opnemen met onze inspecteurs:
Afdeling Inspectie en Keuringen
Telefoon (kantoor): 0318-551106