F-gassen certificering

Als uw bedrijf werkzaamheden verricht aan koelinstallaties met synthetische koudemiddelen, dan dient uw bedrijf hiervoor gecertificeerd te zijn. Energie Consult Holland BV (ECH) is aangewezen als erkende keuringsinstantie voor F-gassen bedrijfscertificering en daarmee bevoegd om het Certificaat f-gassen voor ondernemingen af te geven.

Voor de bedrijfscertificering f-gassen zijn in de wet een aantal eisen opgenomen. Deze certificatie-eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn Certificaat f-gassen voor ondernemingen (BRL 100). Deze eisen hebben betrekking op personeel, procedures en gereedschappen en registratie van het koudemiddelenverbruik van iedere individuele installatie. Het koeltechnisch bureau moet vanuit deze registratie koudemiddelenverbruik jaarlijks een balans opmaken per type koudemiddel. Uit ervaring weet ECH dat dit voor veel bedrijven een lastige opgave is. Daarom heeft ECH hiervoor een eenvoudige online registratietool ontwikkeld: MORE (MOnitoring REfrigerants).

Koudemiddelenregistraties in MORE
In de online tool MORE kunnen bedrijven op eenvoudige wijze de koudemiddelen registreren op installatieniveau. Op iedere werkplek met internet kunt u toegang krijgen tot uw registratie. Ook de natuurlijke koudemiddelen kunnen worden bijgehouden, zodat de registratie van alle koudemiddelen centraal geregeld kan worden. Door gebruik te maken van MORE voldoet uw bedrijf direct aan de wettelijke eisen. Aan het eind van het jaar kan de koudemiddelenbalans geautomatiseerd opgemaakt worden, zodat u dit veel minder tijd kost. Bedrijven die van ECH het Certificaat f-gassen voor ondernemingen hebben ontvangen, mogen gratis gebruik maken van deze online tool.

Aanmelden
Ook uw bedrijf kan via ECH worden gecertificeerd voor f-gassen en dan gratis gebruik maken van MORE. U kunt uw bedrijf aanmelden via de website www.fgassen.nl. Hier kunt u ook een korte film bekijken over het gebruik van het registratiesysteem in de praktijk.

Voor nadere informatie  kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten voor de f-gassen bedrijfscertificering:

Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor)      : 0318-551106
Telefoon (mobiel)        : 06-5115 5361
e-mail                          : t.veldhuis@energie-consult.nl

Renzo Bergman
Telefoon (kantoor)      : 0318-551106
Telefoon (mobiel)        : 06-1272 5823
e-mail                          : r.bergman@energie-consult.nl

Teus Evertsen
Telefoon (kantoor)      : 0318-551106
Telefoon (mobiel)        : 06-5122 3266
e-mail                          : t.evertsen@energie-consult.nl

Voor meer informatie over bedrijfscertificering F-gassen verwijzen wij u naar de website van Infomil:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/ozon-gassen/