Beheerprogramma drukapparatuur

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar dienen te voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). De dienstverlening van Energie Consult Holland BV is erop gericht om deze gestelde eisen te controleren en waarborgen. De dienstverlening is inclusief toegang tot de beveiligde webapplicatie beheerprogramma drukapparatuur. Hiermee wordt het eenvoudig om de keuringsstatus en de documenten te beheren.