ATEX explosieveiligheid

Bij het gebruik van een brandbaar koudemiddel (bijvoorbeeld propaan) kan bij lekkage een explosieve atmosfeer ontstaan. De aanwezigheid van een brandbaar koudemiddel kan er voor zorgen dat de ATEX regelgeving rond explosieveiligheid van kracht is en dat er gezoneerd moet worden. Als uit de metingen blijkt dat de concentratie brandbaar gas meer dan 10% van de onderste explosiegrens bedraagt, moet de ruimte ontruimd worden en moeten maatregelen worden genomen om het gevaar te verminderen. Informatie over ATEX explosieveiligheid kunt u inwinnen bij Energie Consult Holland BV.