Veiligheidsbeheersysteem

Een veiligheidsbeheersysteem (VBS) heeft tot doel om de risico’s op zware ongevallen, waarbij een of meer gevaarlijke stoffen zijn betrokken, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Dit geldt ook voor bedrijven die onder de zogenaamde ARI&E-regeling vallen. Het VBS zal in de regel deel uitmaken van een algemener managementsysteem en heeft nauwe banden met een milieumanagementsysteem, mits aanwezig. In het VBS worden onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de werknemers, de organisatorische structuur, de procedures, de werkwijzen en de hulpmiddelen beschreven, gericht op het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met bijvoorbeeld ammoniak. Het veiligheidsbeheersysteem (VBS) dient goed aan te sluiten op de werkwijze binnen het bedrijf en het moet gedragen worden door de medewerkers die met dit VBS werken. Voorkomen moet worden dat het VBS een papieren tijger wordt. De eisen aan het VBS zijn onder andere beschreven in NTA 8620:2006. Dit document kan als leidraad worden gebruikt bij het opstellen van een VBS.
Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag samen met u een Veiligheidsbeheersysteem willen verzorgen, eventueel in combinatie met een ARI&E. Voor onze dienstverlening inzake Veiligheidsbeheersystemen kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:
Lieke Koets
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20595901
Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-51155361