Risico-inventarisatie en evaluatie

Elke werkgever is verplicht een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak (PvA) op te stellen en uit te voeren. Bij wijzigingen in het productieproces moet de RI&E worden aangepast. Een RI&E wordt vaak uitgevoerd door een interne deskundige. Energie Consult Holland BV kan de interne deskundige hierin begeleiden, maar vanzelfsprekend kunnen we ook de hele RI&E voor u opstellen. Ook nadere RI&E’s zoals een explosieveiligheids-document, een ARI&E of een blootstellingsonderzoek kunnen wij voor u uitvoeren. Tenslotte kunt u uw RI&E laten toetsen door onze Hobéon SKO-gecertificeerde veiligheidskundige.

Voor onze dienstverlening inzake de RI&E of het aanvragen van een RI&E-toets kunt u contact opnemen met:

Lieke Koets
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20595901