Milieuvergunningen

Indien u een IPPC-bedrijf heeft of uw bedrijf is op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer aangewezen als een type C-inrichting dan heeft u voor al uw activiteiten een milieuvergunning nodig. Deze milieuvergunningen worden echter niet meer op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd en afgegeven. Sinds 1 oktober 2010 worden de milieuvergunningen aangevraagd en afgegeven op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo. De milieuvergunning heet nu een omgevingsvergunning – activiteitendeel. Het samenstellen van een milieuvergunning (lees: omgevingsvergunning – activiteitendeel) is in de loop van de jaren steeds ingewikkelder geworden. Onder de Wabo is dit niet makkelijker geworden. Omdat er vele soorten vergunningen via de Wabo worden geregeld moet nu ook strategisch gekeken worden naar de te volgen procedure. Het is van belang om te bepalen welke vergunningen u gelijktijdig of juist separaat aan moet vragen, zodat de ontwikkeling van uw bedrijf zo spoedig mogelijk kan worden gerealiseerd.

Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag samen met u de aanvraag willen verzorgen. Voor onze dienstverlening inzake de omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:

Lieke Koets

Telefoon (kantoor): 0318-551106

Telefoon (mobiel: 06-20595901

e-mail: l.koets@energie-consult.nl

Tonny Veldhuis

Telefoon (kantoor): 0318-551106

Telefoon (mobiel: 06-51155361

e-mail: t.veldhuis@energie-consult.nl

Voor meer informatie over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verwijzen wij u naar:
de website van het agentschap.nl: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsvergunning/