Energieonderzoek

Wereldwijd stijgt de behoefte aan energie door hogere levensstandaarden en opkomende economieën. De olie- en gasreserves zijn echter eindig en steeds moeilijker te winnen. Daarnaast wordt verondersteld dat de toenemende CO2-uitstoot klimaatverandering teweeg brengt. Duurzaamheid, waaronder het zuinig omgaan met energie, krijgt binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dan ook steeds meer aandacht.

Naast de drijfveer van MVO is er ook door de overheid een verplichting opgelegd aan de Nederlandse industrie om de energie-efficiency drastisch te verbeteren. Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de broeikasgasemissie in 2020 met 30% gereduceerd worden ten opzichte van het referentiejaar 1990.

Minder energie, meer winst
Of een bedrijf nu deelneemt aan een Meerjarenafspraak (MJA3 of MEE), dan wel op grond van het Activiteitenbesluit of de Wm-vergunning invulling moet geven aan energiezorg, energiebesparing levert een bedrijf altijd voordelen op die veel verder reiken dan het voldoen aan het overheidsbeleid. Energiebesparing betekent lagere kosten en dus een hogere bedrijfswinst. In sommige gevallen kunnen fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden de drempel voor een investeringsbeslissing verlagen.

Voor onze dienstverlening inzake energieonderzoek kunt u contact opnemen met:

Teus Evertsen
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel):   06-51223266
E-mail:                     t.evertsen@energieconsult.nl

Peter de Visser
Telefoon (kantoor:  0318-551106
Telefoon (mobiel):  06-20956972
E-mail:                    p.devisser@energie-consult.nl

Voor meer informatie over onze dienstverlening inzake energieonderzoek verwijzen wij u naar:

aanvullende informatie energieonderzoek