Cursus milieuhandhaving koeling

Een praktijkgerichte cursus, speciaal voor vergunningverleners en –handhavers. 
Deze eendaagse cursus is opgesteld op verzoek van DCMR en de gemeenten Druten en Nijmegen. De reacties van alle deelnemers aan de eerste cursus waren positief.
Korte inhoud:
De cursus begint met uitleg van de werking van een industriële koelinstallatie. Vervolgens wordt ingegaan op de wetgeving die van toepassing is op koelinstallaties: Warenwet, Wet milieubeheer en Arbeidsomstandighedenwet. Naast het toelichten van de achtergronden is de cursus erop gericht handvatten te bieden om aan de hand van de documentatie van een koelinstallatie (EG Verklaring van Overeenstemming, keuringsverklaringen enz.) te kunnen beoordelen of een druksysteem (de koelinstallatie) voldoet aan de wettelijke eisen. Onderdeel van de cursus is een bezoek aan een ammoniakkoelinstallatie. Na de lunch wordt uitgebreid ingegaan op de controle van een koelinstallatie, waarbij de nadruk ligt op de toepassing van PGS 13. Er wordt veel gebruik gemaakt van foto’s om voorbeelden uit de praktijk toe te lichten. De cursusmap bevat uitgebreide achtergrondinformatie en een handige checklist.
Informatie en opgave:
Lieke Koets
Telefoon (kantoor):       0318-551106
Telefoon (mobiel):         06-20595901
e-mail:                           l.koets@energie-consult.nl