Cursus industriële koeltechniek

Een praktische en bedrijfsspecifieke cursus, speciaal voor monteurs, TD-medewerkers en operators.
Doel van de cursus:
1. inzicht krijgen in de werking en constructie van de installatie
2. bekend raken met de veiligheidsaspecten en wetgeving
3. aangeven van mogelijke storingsoorzaken
Korte inhoud:
Indien u in het bezit bent van een industriele koude-installatie met synthetische of natuurlijke koudemiddelen, dan kunnen wij u een bedrijfsspecifieke cursus aanbieden die uw werknemers inzicht biedt in de toepassingen, de werking (technisch en natuurkundig) en de veiligheidsaspecten. Vooral het gebruik van ammoniak en kooldioxide krijgen de nodige aandacht, maar ook iso-butaan en propaan wordt behandeld. In de cursus leert u de do’s en don’ts van deze koudemiddelen kennen en wordt specifiek ingegaan op de koude-installatie die bij uw bedrijf opgesteld staat en het door u gebruikte koudemiddel. De op maat geschreven cursusmap bevat de natuurkundige beginselen van de koudetechniek evenals de uitleg van de specifieke onderdelen van de koude-installatie. De cursusmap is behalve lesmateriaal ook een naslagwerk voor de cursisten die belast zijn met de controle van de koude-installatie. Naast het theoretische gedeelte wordt een rondgang gehouden langs de koude-installatie. De cursisten krijgen hierbij de dagelijkse, specifieke aandachtspunten uitgelegd.
Plaats:
Op uw eigen locatie
Data en tijd:
In overleg.
De cursus duurt twee dagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Docenten:
Reind Westerveld
Jobèrt Peeters
Kosten:
Op aanvraag
Informatie:
Reind Westerveld
Telefoon (kantoor):    0318-551106
Telefoon (mobiel):      06-20955787
e-mail:                        rj.westerveld@energie-consult.nl