Bodemrisico-document

Ieder bedrijf heeft er mee te maken: de bodem. We werken er op, er in en er boven. Soms gebruiken we daarbij stoffen die van oorsprong niet in (de leeflaag van) de bodem thuishoren. Dit kan een bodemverontreiniging tot gevolg hebben en daarmee leiden tot saneringsproblemen en de daarbij behorende financiële consequenties. De Nederlandse richtlijn bodembescherming beschrijft een systeem waarmee al uw bodembedreigende handelingen in kaart kunnen worden gebracht. Het uitgangspunt van de Nrb is om door een doelmatige combinatie van maatregelen en voorzieningen de gevolgen van de bodembedreigende handelingen tot een minimum te beperken. Men spreekt dan van het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico. De Nrb stelt hiervoor een uniformerend kader en is ook hét gereedschap voor het inrichten van de bodembescherming binnen uw bedrijf. De bodemrisico-checklist (BRCL) vormt het hart van de Nrb. Aan de hand van de BRCL kan per bedrijfsactiviteit worden bepaald wat het bodemrisico is van deze activiteit. Het bodemrisico wordt weergegeven door middel van een emissiescore. Bij een emissiescore van 1 is het bodemrisico verwaarloosbaar.
Energie Consult heeft aan de hand van de BRCL deze bodem risico analyse bij veel bedrijven inzichtelijk gemaakt. We kunnen dat ook voor uw bodembedreigende activiteiten doen. We maken hierbij gebruik van de Nrb uit 2001/2003. Zodra de nieuwe Nrb wordt gepubliceerd zullen we deze als uitgangspunt nemen, want na studie van de conceptversie is gebleken dat deze flexibeler in gebruik is. De nieuwe Nrb wordt medio 2011 verwacht.
Energie Consult Holland BV heeft een aantal zeer ervaren medewerkers die graag samen met u de Bodem Risico Analyse eventueel in combinatie met uw aanvraag voor een milieuvergunning willen verzorgen. Voor onze dienstverlening inzake de Bodem Risico Analyse kunt u contact opnemen met onderstaande adviseurs:
Lieke Koets
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-20595901
Tonny Veldhuis
Telefoon (kantoor): 0318-551106
Telefoon (mobiel: 06-51155361
Voor meer informatie over de Nederlandse richtlijn bodembescherming verwijzen wij u naar: