NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie

Energie Consult Holland is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als Certificatie- en Keuringsinstelling, NL-Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) id nummer 1242. ECH biedt advies- en inspectiediensten voor bedrijven, instellingen en de (semi-) overheid op het gebied van industriële energievoorziening, milieumanagement- en risicomanagement.